Шта је дигитални уџбеник?
Блог
Дигитални уџбеник је дигитално и дидактички обликовано наставно средство којe се користи у образовно-васпитном раду у школи ради стицања знања, вештина, ставова и уверења који замењује или допуњује штампани уџбеник и који захтева примену ИКТ уређаја.   Развој дигиталних уџбеника   Основни елементи штампаног уџбеника су текст и илустрације. Основни елементи савременог дигиталног уџбеника су и интерактивни и мултимедијални елементи. Налази одређених истраживања указују на то да дигитални уџбеник доприноси унапређењу квалитета наставе и учења [...]
ВРЕДНОСТ КРИТИЧКОГ ПРИЈАТЕЉА
Блог
Весна Картал, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања   У процесу подршке унапређивању дигиталних компетенција и унапређивању сопствене праксе у овој области значајну улогу могу имати колеге које могу једни другима бити критички пријатељи. Понекад је тешко видети све одлике своје праксе сам, те нам је за то потребна перспектива других, као неке врсте огледала. Осим тога у неким ситуацијама може нам бити потребан неко ко ће нам пружити подршку, помоћи нам да сагледамо [...]