Распоред националне обуке Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала – АВГУСТ 2019.
Вести
2. ЦИКЛУС ОБУКА У 2019. ГОДИНИ (АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ) Национална, дводневна обука учитеља првог и другог и предметних наставника петог и шестог разреда основне школе ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА реализује се за један део полазника од 22. августа до 31. августа 2019. године. Распоред обука објављен је на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања на адреси https://zuov.gov.rs/izmene-rasporeda-nacionalne-obuke-digitalna-ucionica-digitalno-kompetentan-nastavnik/  
19. августа 2019.
Више о ...
error: Content is protected !!