Реализован први циклус обука у 2019. години
Вести
Од 29.06.2019. до 05.07.2019. реализован је први циклус дводневне националне обуке "Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронског уџбеника и дигиталних образовних материјала". У 12 школских управа одржано је 239 обука у којима је 119 водитеља обучило 2846 наставника основних школа у Србији. Дрги циклус обука за 2019. годину почиње 22.08. и траје до 31.08.2019. године. Спискови полазника и школа домаћина биће објављени на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања и на званичном сајту [...]
13. августа 2019.
Више о ...
Прилог Радио телевизије Бор: Обука за дигитално компетентне наставнике у Мајданпеку
Упутства издавача
Без категорије
Поштоване колеге, сва упутства издавача се налазе на Наставничком образовном порталу у делу онлајн дела обуке за пројекат "Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник". Адреса Наставничког образовног портала је: https://portal.zuov.gov.rs, а приступ Порталу, тј. онлајн делу обуке Пројекта имају само наставници кој похађају/ће похађати обуку, као и водитељи обуке. Наставници који похађају обуку приступне параметре за улазак на Наставнички образовни портал ће добити од свог водитеља на почетку другог дана обуке.
27. јуна 2019.
Више о ...
Развој дигиталних уџбеника
Предности дигиталних уџбеника и примена у настави
Блог
Предности дигиталних уџбеника и примена у настави
14. децембра 2018.
Више о ...
Пилот-пројекат „2000 дигиталних учионица”: 69 ментора ради са 2000 наставника у 693 основне школе
Вести
Захваљујући пилот-пројекту „2000 дигиталних учионица”, који реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за унапређивање образовања и васпитања, од почетка ове школске године у 693 школе у Србији настава се у појединим одељењима првог и петог разреда реализује уз коришћење електронских уџбеника и дигиталних образовних садржаја. Око 2000 учитеља и наставника првог и петог разреда прошло је дводневну обуку за коришћење ових материјала током августа и октобра ове године и исто толико учионица [...]
14. децембра 2018.
Више о ...
Приступ организовању наставе и учења
Блог
Традиционални приступ припреми наставних програма, којим наставници и стручњаци за поједине области дефинишу програм, у смислу онога што се учи, а програм се смањује на листу тема које ће се предавати (педагошки редукционизам) се данас сматра превазиђеним. Савремени приступ образовању је усмерен на исходе. У овом приступу се у оквиру наставног програма дефинише шта ће ученик знати или умети да уради по завршетку образовања и учења (модуларни приступ).   Исходи образовања Образовни исходи се односе [...]
12. децембра 2018.
Више о ...
Шта је дигитални уџбеник?
Блог
Дигитални уџбеник је дигитално и дидактички обликовано наставно средство којe се користи у образовно-васпитном раду у школи ради стицања знања, вештина, ставова и уверења који замењује или допуњује штампани уџбеник и који захтева примену ИКТ уређаја.   Развој дигиталних уџбеника   Основни елементи штампаног уџбеника су текст и илустрације. Основни елементи савременог дигиталног уџбеника су и интерактивни и мултимедијални елементи. Налази одређених истраживања указују на то да дигитални уџбеник доприноси унапређењу квалитета наставе и учења [...]
8. новембра 2018.
Више о ...
ВРЕДНОСТ КРИТИЧКОГ ПРИЈАТЕЉА
Блог
Весна Картал, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања   У процесу подршке унапређивању дигиталних компетенција и унапређивању сопствене праксе у овој области значајну улогу могу имати колеге које могу једни другима бити критички пријатељи. Понекад је тешко видети све одлике своје праксе сам, те нам је за то потребна перспектива других, као неке врсте огледала. Осим тога у неким ситуацијама може нам бити потребан неко ко ће нам пружити подршку, помоћи нам да сагледамо [...]
8. новембра 2018.
Више о ...
Ауторска права и лиценце
Важно је знати
При коришћењу материјала преузетих са интернета, али и при објављивању својих материјала важно је да водимо рачуна о ауторским правима – и својим и туђим. Непрофитна организација Криејтив комонс („заједничко креативно добро”, енгл. Creative Commons, CC) креирала је и дала у употребу копирајт лиценце које су данас широко прихваћене. Неретко ћете на сајтовима пронаћи ове основне лиценце којима аутори штите своја права: Детаљна објашњења се налазе на линку http://creativecommons.org.rs/?page_id=74 Међутим, свака од њих се може [...]
8. новембра 2018.
Више о ...
sr Српски језик
X