Стари исток – настанак првих држава (Почетак старог века на Старом Истоку)

Аутор: Ангела Иршаи Харди, ОШ "Јожеф Атила", Нови Сад
Водитељ обуке: Јелена Зељковић
Година обуке: 2019.

sr Српски језик
X