"Увела ружа", Бора Станковић

Аутор: Марина Лукић, ОШ "Доситеј Обрадовић", Крушевац
Година обуке: 2020.