• Home
  • /
  • 1. ДАН ОБУКЕ

1. ДАН ОБУКЕ

Програм обуке за запослене у образовању

Тема 1. Руковање рачунарском опремом

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Program-obuke-za-zaposlene-u-obrazovanju.pdf” download=”all”]

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-1.pdf” download=”all”]

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-1.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Тема 2: Принципи конструктивизма у сврху примене
технологије у настави - настава некад и сад

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-2.pdf” download=”all”]

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-2.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Radionica-2-i-3.docx”  download=”all” viewer=”microsoft”]

Кодови за откључавање уџбеника

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Spisak-dodatnik-kodova-Klett-Logos-Freska.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Radionica-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Тема 3. Коришћење интернета, електронске поште и сервиса „у
облаку” на безбедан начин

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-3.pdf” download=”all”]

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-3.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Тема 4: Отварање, приступање и управљање налозима
на порталу дигиталних образовних ресурса

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-4.pdf” download=”all”]

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-5.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Тема 5: Функционалности система за управљање
учењем намењене реализацији наставног процеса у
дигиталном окружењу

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-5.pdf” download=”all”]

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-5.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]