Усвојен нови Оквир дигиталних компетенција наставника
Блог
У складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године у којој се препознаје значај и улога дигиталних технологија за унапређивање система образовања као и Саопштењем Европске комисије: Развој школа и изузетности у подучавању за боље основе у животу из 2017. године, у коме се истиче да је потребно развијати нове начине подучавања и учења у свету који је све више мобилан и дигиталан, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Заводом за [...]
16. август 2019.
Више о ...
Развој дигиталних уџбеника
Предности дигиталних уџбеника и примена у настави
Блог
Предности дигиталних уџбеника и примена у настави
14. децембар 2018.
Више о ...
Приступ организовању наставе и учења
Блог
Традиционални приступ припреми наставних програма, којим наставници и стручњаци за поједине области дефинишу програм, у смислу онога што се учи, а програм се смањује на листу тема које ће се предавати (педагошки редукционизам) се данас сматра превазиђеним. Савремени приступ образовању је усмерен на исходе. У овом приступу се у оквиру наставног програма дефинише шта ће ученик знати или умети да уради по завршетку образовања и учења (модуларни приступ).   Исходи образовања Образовни исходи се односе [...]
12. децембар 2018.
Више о ...
Шта је дигитални уџбеник?
Блог
Дигитални уџбеник је дигитално и дидактички обликовано наставно средство којe се користи у образовно-васпитном раду у школи ради стицања знања, вештина, ставова и уверења који замењује или допуњује штампани уџбеник и који захтева примену ИКТ уређаја.   Развој дигиталних уџбеника   Основни елементи штампаног уџбеника су текст и илустрације. Основни елементи савременог дигиталног уџбеника су и интерактивни и мултимедијални елементи. Налази одређених истраживања указују на то да дигитални уџбеник доприноси унапређењу квалитета наставе и учења [...]
8. новембар 2018.
Више о ...
ВРЕДНОСТ КРИТИЧКОГ ПРИЈАТЕЉА
Блог
Весна Картал, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања   У процесу подршке унапређивању дигиталних компетенција и унапређивању сопствене праксе у овој области значајну улогу могу имати колеге које могу једни другима бити критички пријатељи. Понекад је тешко видети све одлике своје праксе сам, те нам је за то потребна перспектива других, као неке врсте огледала. Осим тога у неким ситуацијама може нам бити потребан неко ко ће нам пружити подршку, помоћи нам да сагледамо [...]
8. новембар 2018.
Више о ...