База радова - домаћих задатака наставника

ПРИПРЕМЕ ЗА ДИГИТАЛНЕ ЧАСОВЕ

Циљ обуке “Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник” јесте оспособљавање наставника за припрему, подешавање и коришћење дигиталних образовних садржаја и практичну примену дигиталног образовног материјала и  дигиталних уџбеника у наставном процесу.

У процесу обуке сви наставници су имали задатак да израде припрему за дигитални час, у складу са представљеним програмом обуке и уз менторску подршку својих водитељ.

Базу радова чине изабрани домаћи задаци из циклуса обука одржаних од 2020. године.

Иако ови радови не представљају угледне часове (као што је случај у неким другим конкурсима ЗУОВ-а), већ се ради о продуктима и задацима спроведене обуке, они имају практичну и употребну вредност као предлози и идеје активности које наставници могу да спроведу у својој непосредној пракси.

Претражите Базу радова

Претрага по предметима и разредима
База домаћих задатака пројекта

Filters