Ауторска права и лиценце
Важно је знати
При коришћењу материјала преузетих са интернета, али и при објављивању својих материјала важно је да водимо рачуна о ауторским правима – и својим и туђим. Непрофитна организација Криејтив комонс („заједничко креативно добро”, енгл. Creative Commons, CC) креирала је и дала у употребу копирајт лиценце које су данас широко прихваћене. Неретко ћете на сајтовима пронаћи ове основне лиценце којима аутори штите своја права: Детаљна објашњења се налазе на линку http://creativecommons.org.rs/?page_id=74 Међутим, свака од њих се може [...]
8. новембра 2018.
Више о ...
Етика и безбедност на интернету
Важно је знати
Интернет је јавни простор и зато информације или фотографија коју једном поставите на интернет постају јавне и не можете бити сигурни да их неко неће преузети и користити и да их неће видети и вама непознате особе. Приватне информације (попут адресе и места становања, бројева телефона, имена школе, податка да нисте код куће, или било која друге личне информације о финансијама, здрављу...) о себи, породици или пријатељима никада немојтe делити са непознатим особама. Користећи интернет [...]
8. новембра 2018.
Више о ...
Шта је интернет и како функционише?
Важно је знати
Интернет је светски систем умрежених рачунарских мрежа који је трансформисао начин на који функционишу комуникациони системи. Почеци интернета се везују за стварање ARPANET-а, 1969. године, мреже рачунара под контролом Министарства одбране САД. Данас интернет повезује милијарде рачунара широм света. Интернет је производ споја медија, рачунара и телекомуникација. Међутим, интернет није само производ технолошког напретка, него такође друштвених и политичких процеса, укључујући научну заједницу, политику и војску. Од својих корена, као једно неиндустријско и непословно окружење [...]
8. новембра 2018.
Више о ...
sr Српски језик
X