• Home
  • /
  • 2. ДАН ОБУКЕ

2. ДАН ОБУКЕ

Тема 6: Дигитални образовни садржаји – дигитални
уџбеници

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-6.pdf” download=”all”]

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-6.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Тема 7: Коришћење обједињеног уџбеничког комплета
– практична примена

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-7.pdf” download=”all”]

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-7.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Тема 8: Коришћење и креирање додатних материјала /тестова

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-8.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Тема 9: Системи за управљање учењем (LMS)

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Tema-9.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Тема 10: Евалуација

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/10.Evaluacija-1.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Упитник

[embeddoc url=”https://digitalnaucionica.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/10.Upitnik.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]