13. Identifier et décrire des objets

Аутор: Јелена Кузмановић, ОШ "Јелица Миловановић", Сопот
Година обуке: 2020.