3. Отварање, приступање и управљање налозима на порталу дигиталних образовних ресурса