Амблем, симбол, знак, персонификација, алегорије, хералдика, боја, облик као симбол, пиктoграм - израда логотипа

Аутор: Валентина Лабовић, ОШ "Иса Бајић", Кула
Година обуке: 2020.