Атоми елемената. Грађа атома. Периодни систем елемената. (Час утврђивања)

Аутор: Ивана Јеремић, ОШ "Петар Тасић", Лешница
Година обуке: 2020.