Аустралија - природногеографске одлике

Аутор: Славица Ковачић Гава, ОШ "Мирослав Антић Мика", Панчево
Водитељ обуке: Драгана Јовановић
Година обуке: 2019.