Ауторска права

Аутор: Александар Милутиновић, ОШ "Јово Курсула", Краљево
Водитељ обуке: Невена Перић
Година обуке: 2019.