„Бајка о рибару и рибици“, А.С. Пушкин (три часа)

Аутор: Јелица Чкркић, ОШ "Веселин Маслеша", Београд (Вождовац)
Водитељ обуке: Славица Митровић
Година обуке: 2019.