Биљке и животиње око нас

Аутор: Меланија Рамач, ОШ "Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика", Руски Крстур
Водитељ обуке: Стевана Поповић
Година обуке: 2019.