Биљке и животиње у нашој околини шума и ливада-ОБРАДА

Аутор: Јелена Билас, ОШ "Бранко Радичевић", Уљма
Водитељ обуке: Александра Милићевић
Година обуке: 2019.