Биљке у мојој околини

Аутор: Александра Богићевић, ОШ "Симеон Араницки", Стара Пазова
Водитељ обуке: Наташа Миљановић
Година обуке: 2019.