„Бог сунца и његов син“, „Херакле“, Густав Шваб

Аутор: Јелена Иванишевић, ОШ "Доситеј Обрадовић", Смедерево
Водитељ обуке: Невена Перић
Година обуке: 2019.