Богаћење речника: некњижевне речи и туђице и њихова замена језичким стандардом

Аутор: Сандра Рудњанин, ОШ "Вук Караџић", Краљево
Водитељ обуке: Алекса Попадић
Година обуке: 2019.