Број 2

Аутор: Снежана Јеличић, ОШ "Здравко Челар", Челарево
Водитељ обуке: Синиша Станивук
Година обуке: 2019.