Број 2

Аутор: Жељка Бојић, ОШ "Јанко Веселиновић", Шабац
Водитељ обуке: Светозар Шобић
Година обуке: 2019.