Број два (Бројеви до пет)

Аутор: Николина Ђурђевић, ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште
Водитељ обуке: Оливера Матић
Година обуке: 2019.