Бројеви прве десетице

Аутор: Душица Јаћимовић, ОШ "Милан Благојевић", Лучани (варошица)
Водитељ обуке: Марија Јакшић
Година обуке: 2019.