Це-дур лествица на примеру народне песме "У Милице"

Аутор: Слободанка Опарница, ОШ "Петар Кочић", Инђија
Година обуке: 2020.