Централна симетрија

Аутор: Душица Марковић, ОШ "Стефан Немања", Ниш (Пантелеј)
Водитељ обуке: Ана Живковић
Година обуке: 2019.