"Циц", Бранко Радичевић

Аутор: Јелена Крњајић, ОШ "Бранко Радичевић", Београд (Земун)
Година обуке: 2020.