Читамо и пишемо научена штампана слова (А, М, И , Т, О, Н, С, Е, Р, Ј, У, Ш)

Аутор: Ненад Голубовић, ОШ "Владимир Перић Валтер", Пријепоље
Водитељ обуке: Маријана Марић
Година обуке: 2019.