Читамо и пишемо научена штампана слова

Аутор: Виолета Цвијић, ОШ "Исидора Секулић", Шајкаш
Водитељ обуке: Бранислава Цуцић Топалов
Година обуке: 2019.