Чувари народне традиције

Аутор: Јованка Игњатовић, ОШ "21. октобра", Крагујевац
Година обуке: 2020.