Дељивост

Аутор: Милан Коџопељић, ОШ "Кирило Савић", Свештица
Водитељ обуке: Марина Грујичић
Година обуке: 2019.