Делови биљке и њихова репродукција

Аутор: Шпреса Зећири, ОШ "Професор Ибрахим Кељменди", Прешево
Водитељ обуке: Јасмина Петровић
Година обуке: 2019.