Делови тела биљака

Аутор: Ђорђе Њагојевић, ОШ "Вук Караџић", Доњи Милановац
Водитељ обуке: Драгана Ђурковић
Година обуке: 2019.