Делови тела биљака

Аутор: Драгана Трифуновић, ОШ "Стана Бачанин", Лешак
Водитељ обуке: Александар Стевановић
Година обуке: 2019.