Делови тела човека

Аутор: Весна Вујовић, ОШ "Јајинци", Београд (Вождовац)
Водитељ обуке: Сања Денић
Година обуке: 2019.