Дијалекти српског језика

Аутор: Весна Јовановић, ОШ "Доситеј Обрадовић", Омољица
Водитељ обуке: Синиша Ћулафић
Година обуке: 2019.