Дјевојка цара надмудрила

Аутор: Јадранка Чантрић, ОШ "Лазар Саватић", Београд (Земун)
Година обуке: 2020.