Добијање соли и физичка својства соли

Аутор: Воја Степановић, ОШ "Мајур", Мајур
Година обуке: 2020.