Држава и владари (Како се живело у држави Немањића)

Аутор: Вера Пешић, ОШ "Др Ђорђе Јоановић", Ново Милошево
Водитељ обуке: Арпад Пастор
Година обуке: 2019.