Економске, друштвене и културне прилике између два светска рата

Аутор: Виолета Милетић-Николић, ОШ "Вук Караџић", Пожаревац
Година обуке: 2020.