Гајене животиње

Аутор: Јасмина Ристић, ОШ "Светозар Милетић", Врбас
Водитељ обуке: Јасминка Олић Илчешин
Година обуке: 2019.