Гајење животиња

Аутор: Славица Чељовски, ОШ "Братство јединство", Куцура
Водитељ обуке: Јасминка Олић Илчешин
Година обуке: 2019.