Гајење животиња

Аутор: Зузана Обшуст, ОШ "Братство", Арадац
Водитељ обуке: Слободан Ракић
Година обуке: 2019.