Глаголи - глаголски вид

Аутор: Лидија Ристић, ОШ "Вук Караџић", Врање
Водитељ обуке: Дејан Јањић
Година обуке: 2019.