Глас и слог, самогласниции сугласници

Аутор: јелена Луковац, ОШ "Кнез Сима Марковић", Барајево
Водитељ обуке: Ненад Стаменовић
Година обуке: 2019.