Глас и штампана слова Рр, Јј, Уу - утврђивање

Аутор: Николина Медић, ОШ "Никола Тесла", Банатско Карађорђево
Водитељ обуке: Јасмина Филеп
Година обуке: 2019.