Глас и штампано слово Б

Аутор: Јелена Милановић, ОШ "Сестре Павловић", Белановица
Година обуке: 2020.