Глас и штампано слово Ђ, ђ; Џ,џ - утврђивање

Аутор: Марина Дамјановић, ОШ "Аца Маровић", Косово Поље
Водитељ обуке: Александар Стевановић
Година обуке: 2019.